Tesisleriniz ve ekipmanlarınız için yapacağınız mühendislik çalışmalarınızda en büyük yardımcınız CYME yazılımları olacak.

CYME

CYME güç sistemleri analiz yazılımı, iletim, dağıtım ve endüstriyel enerji sistemleri alanları için tasarlanan, gelişmiş ve geniş kapsamlı dünya standartlarında bir simülasyon paketidir. CYME, güç şebekesinin planlanması ve işletilmesi aşamalarında etkin rol alan elektrik mühendislerinin çalışmalarında ortaya çıkan karmaşık problemlerin ortadan kaldırılması için geliştirilmiştir.

CYME, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki binlerce iletim, dağıtım ve endüstriyel projelerde kullanılmaktadır. Kullanıcı ihtiyacına yönelik modüler yapısı sayesinde CYME sizlere en ideal programa sahip olma avantajı sağlamaktadır.

Şebeke Modelleme Editörü

Bu modül, CYME analiz modüllerinin altında yatan grafik kullanıcı arayüzüdür. Kullanıcıya şebekenin tek hat şemasını oluşturmada büyük esneklik sağlar ve ekranları ve raporları özelleştirmek için çok çeşitli seçenekler sunar.
CYME Şebeke Modelleme Editörü, piyasada bulunan en kullanıcı dostu ve güçlü mühendislik araçlarından biridir.

Arıza Analiz Modülü

Arıza Analizi modülü, farklı arıza olaylarından kaynaklanan kısa devre akımlarının belirlenmesi, arıza konumlarının tahmini, elektrik güç sistemlerinde yanlış boyutlandırılmış ekipmanların tanımlanması ve çeşitli sistem bileşenlerinin boyutlandırılması için gerekli bir araçtır.

Güç Akış Analiz Modülü

Bu modül, üç fazlı elektrik şebekelerinin analizi için CYME elektrik mühendisliği yazılımının Güç Akışı Analiz modülüdür. Güçlü analitik seçenekler ve alternatif çözüm teknikleri ile donatılmıştır.
Bir güç akışı programının amacı, çeşitli çalışma koşulları altında güç sisteminin sabit durum performansını analiz etmektir. Güç sisteminin planlanması, tasarımı ve işletimi için temel analiz aracıdır.

Gelişmiş Proje Yöneticisi Modülü

Gelişmiş Proje Yöneticisi modülü, mühendislerin birden fazla senaryo ile çalışmasına ve projelerini en etkili şekilde planlamasına yardımcı olacak araçlarla donatılmıştır.
Senaryoları etkili bir şekilde değerlendirmek için projelerin zamana dayalı ve ayrıntılı hazırlanmasını destekleyen kapsamlı bir modüldür.

Motor Kalkış Analizi Modülü

CYME, senkron ve asenkron motorlar için dinamik, kilitli rotor ve maksimum motor kalkış analizlerini simüle etmeye yarayan bir Motor Kalkış Analizi modülüne sahiptir.
Bu modül, çeşitli çalıştırma yöntemleri kullanarak sistem gerilim düşüşlerini ve motorların hızlanma sürelerini değerlendirmek için sağlam ve kullanımı kolay bir araçtır.

Coğrafik Altlık Modülü

CYME Coğrafik Altlık modülü ile dijitalleştirilmiş haritalar, şebeke modeliyle birlikte katmanlar halinde görüntülenebilir.
Modül kullanıcının, elektrik mühendisliği için ilgili altyapı bilgilerini dikkate alan planlama ve bakım projelerini verimli bir şekilde hazırlamasına olanak tanır.

Harmonik Analiz Modülü

Güç sistemine bağlı elektronik cihazların ve diğer doğrusal olmayan yükler, şebekede güç kalitesini etkileyen harmonikler üretir. Sistem gerilimini iyileştirmek ve kayıpları azaltmak için kurulan kapasitörler, uygun seçilmediyse rezonans oluşturabilir.
Bu modül, mühendislerin şebekedeki harmonik seviyesini ve farklı düzeltme yöntemlerini değerlendirmeleri için yardımcı olan vazgeçilmez bir araçtır.

Acil Durum (N-p) Yük Akış Analizi Modülü

Bu modül, şebeke ağlarının acil durum analizine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. CYME güç akışı analiz modülü ile birlikte çalışır.
Bununla birlikte, kullanıcı acil durum senaryoları ve tekli veya çoklu kesinti durumları oluşturabilir. Belirtilen senaryo koşullarını analiz ederek sonuçları temel durum verileri ve bağlantı modeli ile karşılaştırabilir.

Koruma Koordinasyon Analizi

Şebekedeki herhangi bir kısa devrenin neden olduğu etkiyi azaltmak ve ekipman arızalarını en aza indirmek isteyen kullanıcılar için koruma cihazının doğru seçimi ve bunların uygun ayarlara sahip olması, önemli konulardır.
CYME Koruma Koordinasyon Analizi modülü, kullanıcıların koruma koordinasyon şemasını verimli ve doğru bir şekilde tasarlamasına ve doğrulamasına imkan verir.

Python® Komut Dosyası Modülü

Şebeke işleyişini ve planlanan geliştirmeleri değerlendirmek için yapılan çalışmalardan bazıları tekrarlayıcı ve zaman alıcı olabilir.
Çeşitli simülasyonların elle gerçekleştirilmesi için gereken çabayı kolaylaştırmayı ve CYME üzerindeki çalışmaların özelleştirilmesini amaçlayan Python komut dosyası, CYME güç sistemi analiz yazılımına entegre edilebilir.

Geçici Kararlılık Analizi Modülü

CYME enerji mühendisliği yazılımının Geçici Kararlılık Analizi modülü, elektrik güç sistemlerindeki elektromekanik geçişleri simüle etmek için oluşturulmuştur.
Kapsamlı bir ekipman ve kontrol modelleri kitaplığına, çok esnek bir kullanıcı arayüzüne ve detaylı grafikler oluşturma yeteneğine sahiptir.

Gerilim Kararlılığı Analiz Modülü

Gerilim Kararlılık Analizi modülü, bir güç sisteminin gerilim güvenliği değerlendirebilmek için hazırlanmıştır. Günümüzde güç sistemlerini planlarken ve çalıştırırken, gerilim kararlılığını koruyabilmek zorlaşmaktadır.
Modül, bir güç sisteminin farklı olasılıklar ve yükleme koşulları altında gerilimi kararlı tutma yeteneğini değerlendirerek bu zorluğun üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.

Optimum Güç Akışı Analizi Modülü

Bu modül, sistem performansını optimize etmek için tasarlanmıştır. Herhangi bir optimizasyon tekniği içermeyen güç akışı çözümleri, planlama mühendisinin çözmesi gereken zorluklar oluşturabilecek bir dizi anormal durumu tanımlayabilir.
Çalışma parametreleri ve kısıtlamalar dikkatlice seçilerek CYME Optimal Güç Akışı Analizi modülü ile şebeke çözebilir ve bu anormal durumların herhangi biri veya tamamı düzeltilmiş olur.

Ark Parlaması Analizi Modülü

Ark parlaması risk seviyesinin doğru şekilde değerlendirilmesi, operasyonel gecikme süresinin en aza indirilmesine ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasına yardımcı olur.
Ark Parlaması Analizi modülü, risk seviyesini değerlendirmek için gerekli parametreleri hesaplar ve enerjili ekipman üzerinde veya yakınında çalışanlar için yanma ve yaralanma risklerini en aza indirmek için uygun güvenlik prosedürlerini benimsemenize yardımcı olur.

Otomatik Şebeke Tahmin Analizi Modülü

Otomatik Şebeke Tahmin Analizi modülü, dağıtım şebekenizdeki genişletmeleri ve zaman içindeki değişiklikleri planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış CYME yazılımının eklentisidir.
Zamana bağlı projeleri veya senaryoları seçilen bir dönemde oluşturmaya, görüntülemeye ve değiştirmeye izin verir. Bu modül, dağıtım planlama projelerini yapılandırmanıza önemli ölçüde yardımcı olacaktır.

Acil Durum Değerlendirmesi ve Restorasyon Analizi Modülü

Planlanmamış bir kesinti, bir güç sisteminin güvenliğini kolayca riske atabilir. Şebekenin zayıf noktalarını belirlenmesi, acil durum anahtarlama planlarının belirlenmesine yardımcı olabilir.
CYME Acil Durum Değerlendirmesi ve Restorasyon Analizi modülü, güç restorasyonu için optimum bir anahtarlama planı bulmak amacıyla acil durumların dağıtım sistemi üzerindeki etkisini incelemek için kapsamlı bir araçtır.

Dağıtık Enerji Kaynakları Etki Değerlendirme Modülü

Dağıtılmış enerji kaynaklarının (DER) yaygınlaşması, elektrik dağıtım hizmetlerine yeni zorluklar getirmektedir. DER uygulamalarının dağıtım sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmek, özel kaynaklar ve araçlar gerektirir.
CYME DER Etki Değerlendirme modülü, mühendislerin bir dizi tekrarlayan, zaman alıcı ve hataya açık çalışmalarını otomasyon yoluyla dakikalar içerisinde gerçekleştirmelerine olanak sağlar.

Mesafe Koruma Analizi Modülü

CYME Mesafe Koruma Analizi modülü, kullanıcıların mesafe koruma rölelerini içeren koruma şemalarını tasarlamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
Bu modül mesafe koruma gerektiren uygulamalarda simülasyonlarla tespit edilen güç sistemi koruma sorunlarının ve zorluklarının belirlenmesine ve çözüm bulunmasına yardımcı olur.

Dağıtım Durum Tahmini Modülü

CYME Dağıtım Durum Tahmini modülü, sistemin güç akışını ve gerilimlerini tahmin etmek için çeşitli ölçümleri işleyebilen ayrıntılı şebeke modellemesini daha yeni bir seviyeye taşıyan rafine bir algoritmaya sahiptir.
Modül, güç akışı ve yük tahsisi gibi geleneksel algoritmalardan farklı olarak, diğer ölçümlerle (Amper, kW, kVAR) birlikte faza göre gerilim ölçümlerini de dikkate alır.

EPRI DRIVE™ Modülü

EPRI DRIVE™ yazılımı, şebekenin sorunsuz çalışmaya devam edeceği durumunda barındırabileceği maksimum Dağıtık Üretim miktarını belirler.
CYME Yazılımı grafik kullanıcı arayüzüne şeffaf bir şekilde entegre edilen EPRI DRIVE™ motoru, EPRI mühendisliğinin gelişmişliğini CYME’nin dağıtım sistemi modelleme ve analiz yeteneklerinin iyileştirilmesiyle birleştiren yerel bir analiz modülü olarak ortaya çıkar.

Entegrasyon Kapasite Analizi Modülü

CYME Entegrasyon Kapasite Analizi modülü, bir dağıtım sisteminin güvenilirliğinden ve güç kalitesinden ödün vermeden üretim birimi veya yük barındırma kapasitesinin hesaplar.
CYME entegrasyon kapasitesi analizi sonucunda renk kodlu model oluşturularak en uygun bağlantı noktaları grafiksel olarak da raporlanabilir.

Dağıtık Üretim Optimizasyon Modülü

CYME Dağıtık Üretim Optimizasyon modülü, mühendislere, kritik şebeke varlıkları üzerindeki kapasite sorunlarını azaltmak için alternatifleri verimli bir şekilde tasarlamaları için geliştirilmiştir.
Modül, yük talebini karşılamak için iki analiz içerir. Biri enerji depolama veya üretimi yük talebine göre ayarlanabilen kaynak optimizasyonudur. Diğeri üretimi sabit olan enerji kaynağı boyutlandır analizidir.

Alçak Gerilim İkincil Dağıtım Modelleme ve Analiz modülü

Birbirine bağlı bir enerji sisteminin büyümesiyle, ikincil dağıtım sistemine ihtiyaç duyulabilir.
CYME Alçak Gerilim İkincil Dağıtım Modelleme ve Analiz modülü, alçak gerilim seviyesinde yeni bir şebekenin ayrıntılı modellenmesine ve analiz edilmesine izin verir.

Uzun Dönem Dinamik Analiz Modülü

Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına yönelik artan talep ve Dağıtılmış Üretim Kaynaklarının yaygınlaşması yeni simülasyon araçlarına ihtiyaç doğurmuştur.
CYME Uzun Dönem Dinamik Analiz modülü, ışınım değişimlerinin, rüzgar dalgalanmalarının ve yük değişikliklerinin şebekedeki kontrol ekipmanları ve enerji depolama davranışı üzerindeki etkiyi incelemek için zamana bağlı bir simülasyon aracı sunar.

Mikro Şebeke Modelleme ve Analiz Modülü

Mikro şebekelerin uygulanması, elektrik tesislerine ve müşterilerine çeşitli faydalar sağlayabilir: gelişmiş şebeke güvenilirliği ve esnekliği, kayıp azaltma ve maliyet tasarrufu, yatırımların ertelenmesi vb.
CYME Mikro Şebeke Modelleme ve Analiz modülü kullanıcıya ada modunda veya şebekeye bağlı mikro şebekelerin benzeri görülmemiş simülasyonlarına olanak tanır.

Hat Yapıları Optimizasyon Modülü

Radyal hatları optimize etmenin yollarından biri, anahtarlama cihazlarının pozisyonlarını değiştirmektir. Hatları yeniden yapılandırma, enerji tasarrufunu gerçekleştirerek ekonomik kazanç sağlar ve ayrıca hatlara acil durumlar için daha fazla kapasite sağlanabilir.
CYME yazılımının Hat Yapıları Optimizasyon modülü, optimize edilmiş bir dağıtım sistemi elde etmek için olası hat yapılandırmalarını ve anahtarlama konumlarını belirlemenize yardımcı olur.

Şebeke Güç Kalitesi Bozukluğu Değerlendirme Modülü

Doğrusal olmayan yüklerin şebekeye bağlanmasının yanı sıra, dağıtılmış üretim ve güç elektroniği uygulamalarının genişlemesi, güç kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır.
Modül, bir dizi ayarlanabilir limite göre bir yükün veya üretim biriminin sisteme bağlantısının kabul edilebilir olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için gerilim değişimlerini ve güç kalitesi parametrelerini analiz eder.

Çevrimiçi Haritalar Hizmeti Modülü

Elektrik mühendisleri, bir trafo merkezini, belirli bir hattı veya bir arızanın meydana geldiği adresi tam olarak belirlemek için haritalardan yararlanır.
CYME Çevrimiçi Haritalar Hizmeti ile artık en sık kullanılan çevrimiçi haritaları, coğrafi referanslı dağıtım sistemi modelinizin arka planı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Optimum Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici Yerleştirme Modülü

Günümüzde elektrik dağıtım şebekelerinde otomatik tekrar kapamalı kesici (recloser) kullanımı yaygınlaşmaktadır. Mühendisler, ek koruyucu cihazların nereye kurulacağına karar vermek için güvenilirlik endekslerini kullanabilir, ancak bu tür bir değerlendirme en faydalı sonucu vermeyebilir.
Bu modül, kapsamlı bir değerlendirme sunar ve kriterlerinize uygun çözümler önerir.

Optimum Gerilim Regülatörü Yerleştirme Modülü

Gerilimi standartlarda belirtilen sınırlar içinde tutma gerekliliği her zaman dağıtım planlamasının önemli bir parçası olmuştur. Yaygın olarak kullanılan çözümlerden biri de gerilim regülatörleridir.
Mühendislerin bu sorunu hem ekonomik hem de teknik açıdan verimli bir şekilde çözmelerine yardımcı olmak için CYME, Optimum Gerilim Regülatörü Yerleştirme modülünü sunar.

Kestirimci ve Tarihsel Güvenilirlik Değerlendirmesi Modülü

CYME güç mühendisliği yazılımının Kestirimci ve Tarihsel Güvenilirlik Değerlendirmesi modülü, tüm sistem ve bunlara karşılık gelen koruma bölgeleri için güvenilirlik endekslerini hesaplar. Kestirimci model, geçmiş verilere dayalı olarak kalibre edilebilir.
Modül, CYME yazılımına tamamen entegre edilmiştir ve dağıtım sistemi konfigürasyonlarını analiz etmek için yüksek derecede esneklik sağlar.

İkincil Şebeke analiz Modülü

Yoğun yük bölgelerinde ara bağlantı ihtimalleri de göz önüne alındığında ikincil bir şebek ağı kurulumu yapılabilmektedir. Böylelikle sistem yedekli çalışma esnekliği de kazanmış olur.
CYME İkincil Şebeke analiz modülü, ikincil şebekenin modellenmesine izin verir ve bu tür yoğun şekilde birbirine geçmiş şebekeleri analiz etmek için sağlam güç akışı ve kısa devre algoritmaları ile donatılmıştır.

Yük Profilleri ile Kararlı Durum Analizi Modülü

Şebeke analizlerinde kısa vadeli yük tahmininden ve enerji faturalama kayıtlarından yararlanabilmek için yeni araçlar gereklidir.
CYME Yük Profilleri ile Kararlı Durum Analizi modülü, sayaç kayıtları ve geçmiş tüketim modellerinin kombinasyonuna dayalı olarak analiz yapmaya yardımcı olur.

Gelişmiş Trafo Merkezi Modelleme Modülü

CYME Gelişmiş Trafo Merkezi Modelleme modülü, güç geçişleri, gerilim regülasyonu üzerindeki etki ve trafo merkezi içindeki diğer fenomenler gibi kapsamlı analizler gerçekleştirmek için gereken trafo merkezi bileşenlerinin kapsamlı modelinin oluşturulmasına izin verir.

Tekno-Ekonomik Analiz Modülü

Elektrik şirketleri ve endüstriyel tesisler, güç sistemlerini geliştirirken bir yandan da bu yatırımlarından optimum getiri ve uzun vadeli uygulanabilirlik sağlamaya çalışmaktadır.
CYME Tekno-Ekonomik Analiz modülü, teknik, hizmet güvenilirliği ve mali hedefler doğrultusunda gerçekçi bir planlama ile sistem modeline dayalı olarak bir projenin fizibilitesini ve karlılığını değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Volt/VAR Optimizasyon Modülü

Son yıllarda enerji tedarikinde verimliliği arttırmak için akıllı şebeke teknolojileri üzerine araştırmalar artmaktadır.
CYME Volt / VAR Optimizasyon modülü, enerji verimliliği iyileştirme ve talep azaltma yoluyla bugünün ve yarının talebinin karşılanabileceği şekilde dağıtım şebekesini çalıştırmanın en uygun yolunu bulmaya yardımcı olan güçlü bir araçtır.

DC Ark Parlaması Analiz Modülü

Ark Parlaması olayları, operasyonel aksama süresine sebep olmakta ve daha da önemlisi, enerjili ekipmana veya yakınında çalışan personele önemli ölçüde zarar verebilmektedir.
Kullanıcıların DC şebekelerdeki ark parlaması risk seviyelerini belirlemelerine ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarına yardımcı olmak için DC Ark Parlaması Analiz modülü oluşturulmuştur.

DC Yük Akışı ve Kısa Devre Modülü

Endüstriyel sistemlerde bulunan DC cihazların çeşitli çalışma koşullarında güvenli ve parametreler dahilinde çalışmasını sağlamak, güç kalitesi için bir endişe kaynağıdır.
DC Yük Akışı ve Kısa Devre Analizi modülleri, bağımsız olarak veya AC sisteme bağlı olarak DC şebeke veya ekipmanların analizlerini yapabilmek adına geliştirilmiştir.

Alçak Gerilim Kablo Boyutlandırma Modülü

Doğru kriterlere göre uygun kabloları seçebilmek, kurulumun güvenli olmasını ve kabloların beklenen hizmet süreleri boyunca güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.
CYME Alçak Gerilim Kablo Boyutlandırma modülü, kullanıcının bir sistemi tasarlarken bu seçimi yapabilmesine ve çeşitli çalışma koşullarını ve kablo yüklenmesini analiz etmesine yardımcı olur.