Elektromanyetik Analizler

GENETEK, sahip olduğu teknik yazılımların gücü ile transformatör, reaktör, busbar, izolatör, elektrik motorları gibi elektromanyetik ve elektromekanik cihazların analizlerini gerçekleştirerek ürünlerin tasarımı ve optimizasyonu konularında çözümler sunmaktadır.

Geliştirmekte olduğumuz analizler aracılığı ile sunduğumuz sanal laboratuvar imkanı sayesinde ürünlerinizin maliyetlerini azaltabilir, performanslarını geliştirebilir ve zamandan tasarruf ederek günümüzün hızla gelişen rekabetçi pazarında daima bir adım önde olabilirsiniz. Sonlu elemanlar analiz hizmetleri için bizimle temasa geçiniz.

Zamana Bağlı Analizler

Zamana bağlı elektromanyetik analizler ile, transformatör ve reaktörlerde

 • Elektromanyetik akı dağılımlarının incelenmesi,
 • Nüve de meydana gelen güç kayıplarının hesaplanması,
 • Akım taşıyan iletkenlerde meydana gelen güç kayıplarının hesaplanması,
 • Metal yapısal bileşenlerde ortaya çıkan eddy akımı kayıplarının belirlenmesi,
 • Sargılar arasındaki akım dağılımlarının belirlenmesi,
 • Sargılara etki eden kuvvetlerin hesaplanması,
 • Sargı, nüve ve diğer yapısal bileşenlerin tasarım ve optimizasyonu

konularında modelleme ve analiz çözümleri sunmaktadır.

Eddy Akımı Analizi

Eddy akımı analizleri ile;

 • Transformatörler
 • Dönen elektrik makinaları
 • Reaktörler
 • Busbar uygulamaları

gibi metal yapısal elemanlar içeren güç sistemi bileşenlerinin detaylı olarak modelleme ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede yapısal elemanlar üzerinde meydana gelen güç kayıplarının elde edilmesi mümkün olmaktadır. Eddy akımı analizleri izolasyon ömrünü etkileyen en önemli parametre olan güç kayıplarının oluşturduğu sıcak noktalar (hot-spot) belirlenerek, uygun malzeme seçimi ve boyutlandırma ile tasarımın optimizasyonu gerçekleştirilmektedir.

Elektrik Alan Analizleri

Elektrik alan analizi ile;

 • İzolatör
 • Kablo
 • Parafudr
 • Bağlantı terminalleri

gibi çok değişik yüksek gerilim altında çalışan sistemlerin elektrik alan ve eş potansiyel dağılımları incelenebilir. Elde edilen analiz sonuçlarına bağlı olarak, izolasyon sisteminin optimum dizaynı gerçekleştirilebilir. Bu sistemlere ait sahada karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel problemler için çözümler üretilebilir. Analizler ile atlama ve yaklaşım mesafelerini teyit etmek, malzeme cinsini değiştirerek maliyetleri optimize edilmesi mümkün olmaktadır.

Manyetik Alan Analizleri

Manyetik alan analizleri ile kablo ve bara sistemleri için;

 • Elektromanyetik alan dağılımı
 • Endüktans ve empedans hesaplamaları
 • Kısa devre kuvvetleri
 • Kaçak akımların sebep olduğu metal bileşenler üzerindeki kayıplar

gibi önemli elektriksel parametreler hesaplanabilmektedir. Elde edilen analiz sonuçları sayesinde oluşabilecek kısa devre kuvvetleri göz önünde bulundurularak sistem uygun bir şekilde boyutlandırılabilir ve aşırı ısınmalara sebep olabilecek kayıpların yoğun olduğu noktalar belirlenerek çözüm önerilerinin geçerlilikleri sınanabilmektedir.

Güç Kablosu Analizi

Enerji dağıtımının her alanında kullanılan güç kablolarının elektriksel parametrelerinin analizleri ile ;

 • Kablo iletkeninde meydana gelen deri etkisine bağımlı kayıplar
 • Kablonun harmonikli akımlar ile işletilmesi durumunda yüksek frekanslı akım bileşenlerinin yarattığı eddy kayıpları
 • Kablo tavasında oluşan kayıplar
 • Kablo ekran ile zırhının topraklanma durumuna göre oluşan kayıplar, endüklenen gerilimler ve akımlar
 • Paralel kablo sistemlerinde kablolar arasında oluşan sirkilasyon akımları
 • Kablo sistemlerinin etrafında oluşan manyetik alan yoğunluğu
 • Kabloların zorlanma bakımından incelenmesine yönelik elektrik alan dağılımı
 • Kablo başlıklarının elektrik alan dağılımı

gibi önemli parametreler hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalar yapılırken kabloların yerleşim biçimine, faz sıralamalarına, ekran ve zırhının nasıl topraklandığına, harmonikli akımlar ile yüklenme derecesine göre yapılabilmektedir. Bu analizler hem kablo üreticilerine dizayn aşamasında fayda sağlamaktayken aynı zamanda enerjinin çok sayıda paralel kablo ile taşınacağı sistemlerin tasarımında avantaj sağlamaktadır.

Busbar Sistemi Analizi

Enerji dağıtımında sıklıkla kullanılan busbar sistemlerinin elektriksel parametrelerinin analizleri ile ;

 • Kısa devre durumunda bara iletkenleri üzerinde oluşan kuvvetler
 • Busbar iletkeninde meydana gelen deri etkisine bağımlı kayıplar
 • Busbarın harmonikli akımlar ile işletilmesi durumunda yüksek frekanslı akım bileşenlerinin yarattığı eddy kayıpları
 • Busbar çerçevesinde oluşan kayıplar
 • Paralel busbar sistemlerinde iletkenler üzerinde oluşan akım dağılımları
 • Endüktans ve empedansın belirlenmesi
 • Busbar sistemlerinin etrafında oluşan manyetik alan yoğunluğu
 • Bara iletkenleri arasında oluşan elektrik alan dağılımı

gibi önemli parametreler hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalar yapılırken baralarda kullanılan iletkenlerin faz sıralamasına ve harmonikli akımlar ile yüklenme derecesine göre yapılabilmektedir. Elde edilen analiz sonuçları sayesinde kullanım alanına göre optimum faz sıralaması, kullanılacak iletken sayısı gibi parametreler belirlenebilir. Bu analizler hem busbar üreticilerine tasarım aşamasında fayda sağlamaktayken aynı zamanda enerjinin busbar ile taşınacağı sistemlerin tasarımında avantaj sağlamaktadır.

İzolatör ve Buşing Analizi

Enerji iletiminde ve dağıtımında kullanılan izolatör ve buşing gibi elemanların elektrik alan analizleri ile ;

 • İzolatör ve buşing modellerinde oluşan eş potansiyel ve elektrik alan
 • Malzeme özellikleri ve geometrinin hassas noktalarındaki değişime göre modelde meydana gelen elektrik alan
 • Kaçık eksenli buşing modelinde elektrik alan
 • İçerisinde hava boşluğu kalmış buşing modelinde elektrik alan
 • Kısa devre durumunda oluşan kuvvetler

gibi önemli parametreler hesaplanabilmektedir. Analizlerde sahada karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemen olan problemler modellenip sistemin bu durumlarda vereceği cevap öngörülebilir.

Trafo Analizi

Güç ve dağıtım transformatörü gibi elemanların analizi ile;

 • Elektromanyetik akı dağılımlarının incelenmesi
 • Nüvede meydana gelen güç kayıplarının incelenmesi
 • Metal yapısal bileşenlerde ortaya çıkan eddy akımı kayıplarının belirlenmesi
 • Sargılar arasındaki akım dağılımının belirlenmesi
 • Sargılara etki eden kuvvetlerin hesaplanması
 • Sargılarda eddy etkisinden dolayı oluşan ekstra kayıpların belirlenmesi
 • Kaçak reaktansın belirlenmesi
 • Harmonikli durumlarda meydana gelen kayıpların belirlenmesi

gibi transformatör için önemli olan konularda modelleme ve analiz çözümleri sunulmaktadır.

Reaktör Analizi

Reaktör gibi elemanların analizi ile;

 • Elektromanyetik akı dağılımlarının incelenmesi
 • Endüktansın belirlenmesi
 • Hava aralığı dağılımına göre kayıpların belirlenmesi
 • Sargı konumuna göre saçak akıdan kaynaklanan kayıpların optimize edilmesi
 • İletken geometrisine göre eddy etkisi kayıplarının belirlenmesi
 • Nüvede meydana gelen güç kayıplarının belirlenmesi

gibi önemli parametreler hesaplanabilmektedir.