Transformatörler İçin Ömür Tayini, Olay İzleme ve Değerlendirme Yazılımı Geliştirilmesi

Projenin Konusu

Enerji iletim ve dağıtım şebekesinin temel bileşenlerinden birini oluşturan transformatörlerin çalışmasını, transformatörden doğrudan elde edilen ve dolaylı olarak hesaplanan parametreler yardımıyla izleyen ve bu parametreleri değerlendirmek suretiyle transformatörün etkin biçimde çalışma sürekliliğinin sağlanmasına yardımcı olan bir izleme ve değerlendirme yazılımı oluşturmaktır.

Projenin Amacı

Bu proje ile ;

  • Transformatörlerin giriş ve çıkışına ait elektriksel büyüklüklerin yanı sıra transformatör kazanının dış yüzeyine yerleştirilecek olan sıcaklık algılayıcılarından ve hava ölçüm istasyonundan elde edilecek ölçümler yardımıyla transformatörün çalışma şartlarını eş zamanlı olarak sürekli olarak izlenmesi.
  • Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına bakılarak operatörü uyarması.
  • Transformatör kullanım ömrünün öngörülmesi.
  • Bakım süreçlerinin dinamik olarak belirlenmesi.
  • Kayıpları izleyerek operatöre bölgesel olarak yerleşim planlaması.

için yönelik öneriler sunan bir yazılım oluşturulması amaçlanmaktadır.