Tesisleriniz ve ekipmanlarınız için yapacağınız mühendislik çalışmalarınızda en büyük yardımcınız CYME yazılımları olacak.

CYMCAP

Kabloların elektriksel özelliklerinden herhangi biri bozulmadan dayanabilecekleri maksimum akım olan akım taşıma kapasitesinin belirlenmesi, elektrik tesisatlarının tasarımı için oldukça önemlidir. CYMCAP yazılımı kullanıcılara, hem güç kablosu tasarlama ve elektriksel parametrelerini hesaplama hem de kurulum koşulları için kabloların akım taşıma kapasitelerini ve termal etkilerini hesaplama imkanı sağlamaktadır.

CYMCAP akıma taşıma ve termal analizleri Neher-McGrath ve Uluslararası Standartlar IEC 287 © ve IEC 853 © tarafından açıklanan analitik tekniklere göre gerçekleştirmektedir. Kararlı durum ve geçici durum analiz yetenekleriyle beraber detaylı raporlar oluşturulabilir.

Çoklu Termal Dolgu ve Boru Kanalı Modülü

Bu modül, birden fazla kablo boru kanalı ve farklı termal dirençlere sahip dolgu malzemesi bulunan ortamları tanımlama imkanı sağlamaktadır.
Modül, sonlu elemanlar yöntemini kullanarak T4 değerlerini (ortamın termal direnci) hesaplar ve ardından kablo kurulumu için akım taşıma kapasitesi analizlerinin yapılmasına imkan sağlar.

Kablo Kanalı Modülü

Bu modülde, duvarların, tabanın ve kapağın betondan yapıldığı uzun sığ dikdörtgen şekilli bir kanal tanımlanır. Kablolar, raflara veya yere monte edilebilir.
Bahsedilen yapılar içerisine monte edilen kabloların akım taşıma kapasitesi ve termal analizleri bu modül sayesinde gerçekleştirilebilir.

Kablo Tüneli Modülü

Kablo Tüneli modülü, kullanıcının tünellerde kurulu kablolar için kararlı durum sıcaklığını ve akım taşıma kapasitesini, döngüsel yüklemeyi, acil durum yüklenme ve sıcaklığını ve geçici durum analizi sonuçlarını belirlemesine olanak tanır.

Çoklu Muhafaza Modülü

Çoklu Muhafaza modülü, kullanıcının bir veya daha fazla manyetik olmayan muhafaza borusu içine yerleştirilmiş kabloların sabit durumdaki eşit olmayan şekilde yüklenmiş akım taşıma ve termal analizlerinin yapılmasına olanak tanır.
Muhafaza boruları su içerisine, deniz yatağına, farklı termal yapıya sahip ortamlara veya yer altına gömülebilir.

Kablo Geçiş Analizi Modülü

Bu modül kullanıcının birbiriyle kesişen iki kablo sisteminin kararlı durum akım taşıma kapasitesini belirlemesini sağlar.
İki devre birbiriyle kesiştiğinde, her biri diğeri için ısı kaynağı görevi görür. Üretilen ısı miktarı, geçiş devreleri arasındaki dikey mesafe ve geçiş açısı ısı aktarımını etkiler.

Kısa Devre Hesaplama Modülü

Kısa Devre Hesaplama modülü, kısa devre süresince kablonun ulaşacağı son sıcaklığını hesaplar. Bu modülle yapılabilecek diğer bir hesaplama ise kablonun dayanabileceği maksimum kısa devre akımı hesaplamasıdır.
Yöntem, IEC 60949 © Standardına göre uygulanmaktadır. Bu modül ile kablonun termal dayanım eğrisi elde edilebilir.

Manyetik Alan Modülü

Kararlı haldeki bir akım taşıma kapasitesi veya sıcaklık simülasyonundan sonra modül, bir yeraltı kablo kurulumunun zemine doğru herhangi bir noktada oluşturacağı manyetik akı yoğunluğunu hesaplar.
Bu modül ile yapılacak olan analiz çıktısında konuma bağlı manyetik akı yoğunluğu grafik ve tablo olarak elde edilebilir

Kablo Boru Kanalları Optimizasyon Modülü

Kablo Boru Kanalları Optimizasyon modülü, kullanıcının bir boru kanalı içindeki kabloların farklı yerleşim düzenleri için termal ve akım taşıma analizleri yaparak optimum yerleşimini belirlemesine olanak tanır.
Daha spesifik olarak, modül bir boru kanalı içinde çeşitli devre konfigürasyonları önerebilir.

Empedans Hesaplama Modülü

Bu modül güç frekansında (50/60 Hz) yük akışı ve kısa devre çalışmaları gerçekleştirmek için gerekli olan kablo elektriksel parametrelerini hesaplar.
Analiz sonucunda kabloya ait empedans ve admintans matrisleriyle beraber simetrili bileşen değerleri de hesaplanır