CYME Güç Sistemleri Analiz Yazılımı

Kestirimci ve Tarihsel Güvenilirlik Değerlendirmesi Modülü

 


 

CYME güç mühendisliği yazılımının Kestirimci ve Tarihsel Güvenilirlik Değerlendirmesi modülü, tüm sistem ve bunlara karşılık gelen koruma bölgeleri için güvenilirlik endekslerini hesaplar. Kestirimci model, geçmiş verilere dayalı olarak kalibre edilebilir.

Modül, CYME yazılımına tamamen entegre edilmiştir ve dağıtım sistemi konfigürasyonlarını analiz etmek için yüksek derecede esneklik sağlar.