Alçak Gerilim Sistemleri İçin 25 kVA Gücünde Faz Kaymalı Ayarlanabilir Prototip Transformatör İmalatı

Projenin Konusu

Proje konusu ürünün gerçekleştirilmesi sürecinde ilk olarak literatür araştırması ile elde edilen kazanımlarla öncelikle matematiksel tasarımı ve boyutlandırma işlemi yapılmıştır. İkinci aşamada, transformatöre ait elde edilen tasarım parametreleri ve büyüklükler kullanılarak bilgisayar ortamında sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla benzetim ve analiz çalışmaları yapılmıştır.Üçüncü aşamada, nihai boyutlar ve elektriksel büyüklükler kullanılarak transformatörün imalatı gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise, elde edilen ürünün testleri gerçekleştirilerek amaca uygunluğu doğrulanmıştır.

Projenin Amacı

Bu proje çalışması ile, primer ile sekonder devresi arasında IEC 60076 standardında belirtilen faz açılarından farklı olarak faz açısı ayarlanabilir bir faz kaydırıcı transformatör tasarımı gerçekleştirilmiş ve prototip üretimi yapılmıştır. Aynı zamanda 24 pulse transformatör yapısı 6-12 pulse transformatör yapıları da göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup aynı anda, farklı karakterdeki birden fazla yükü beslemesi mümkün olmaktadır.

Projenin Özellikleri

  • Güç: 25 kVA
  • Gerilim Düzeyi: 0.4 kV
  • Nüve İndüksiyonu: 1.74 T
  • Boşta Çalışma Kaybı: 75 W
  • Bağlantı Grubu: Yıldız-Üçgen-Delta
  • YG/AG sargısı sarım sayısı: 325/173/28/132/83
  • Özel Bağlantı Grubu: Poligon-Extended Delta-Zigzag