CYME Güç Sistemleri Analiz Yazılımı

DC Ark Parlaması Analiz Modülü

 


 

Ark Parlaması olayları, operasyonel aksama süresine sebep olmakta ve daha da önemlisi, enerjili ekipmana veya yakınında çalışan personele önemli ölçüde zarar verebilmektedir.

Kullanıcıların DC şebekelerdeki ark parlaması risk seviyelerini belirlemelerine ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarına yardımcı olmak için DC Ark Parlaması Analiz modülü oluşturulmuştur.