Online Eğitimler

Elektrik Tesislerinde Enerji Kalitesine Bakış

Ülkemizde irili ufaklı birçok tesisimizin güç kalitesi problemlerinden şikayet ettiğine ve ilgili problemlerinin üretim kayıplarına yol açarak rekabet gücünü azalttığına şahit olunmaktadır. Güç kalitesi probleminin değerlendirilmesi için öncelikle probleme uygun ölçüm ve analiz yapılması gerekliliği asla göz ardı edilmemelidir.

Bu video ile;

 • Güç kalitesi nedir?
 • Güç kalitesi problemleri nelerdir?
 • Güç kalitesi problemlerinin değerlendirilmesinde ulusal ve uluslararası standartlar nedir?
 • Güç kalitesi ölçümlerinde nasıl bir ekipman kullanılmalıdır?

soru başlıklarına cevap verilmektedir.

Güç Kalitesi Ölçümlerinde Doğru Ekipman Seçimi

Elektriksel parametrelerin ölçümü, güç sistemleri içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bir sistemin çalışma performansının veya bu sistemi arızaya götüren güç kalitesi olaylarının ölçümü, farklı ölçüm planlama süreçlerini ve farklı yeteneklere sahip ölçüm ekipmanlarını gerektirmektedir.

Bu video ile;

 • Güç kalitesi ölçümlerinde, analizörlerin sahip olması gereken özellikler
 • Güç kalitesi ölçümleri planlanırken, planlama sürecinde dikkat edilmesi gereken özellikler
 • Ölçüm esnasında en faydalı verinin elde edilmesi için gereken ekipmanlar

soru başlıklarına cevap verilmektedir.

Güç Sistemi Bileşenlerinin Tasarımı ve Tesis Edilmesi Süreçlerinde Elektromanyetik Analizlerin Rolü

Güç sistemini oluşturan bileşenlerin uygun şartlar altında ve en yüksek verimle işletilmesi, şebeke güvenilirliği ve enerji sürekliliğini doğrudan etkilemektedir. Bu amaçla bu bileşenlerin gerek tasarımlarının gerçekleştirilmesi gerekse işletme koşullarında tesis edilmesi aşamalarında hedef kriterlerin elektromanyetik analizler ile doğrulanması önem taşımaktadır.

Bu video ile;

 • Temel düzeyde elektromanyetik analiz çalışmalarının gerçekleştirilme adımları açıklanmakta
 • Elde edilecek olan analiz sonuçlarının bileşenlerin işletilme süreçlerinde sağladığı kazanımlar örneklerle sunulmaktadır.

Güç Sistemlerinde Kısmi Deşarj Olayları ve Arızaların Gelişimi

Güç sisteminde yer alan bileşenlerde gerek yapısal sorunlar gerekse işletme esnasında gelişen olumsuzluklar sebebiyle kısmi deşarj aktiviteleri gelişmektedir. Giderek şiddeti artan kısmi deşarj olayları zamanla güç sistemi bileşeninin zarar görmesine veya kullanım dışı kalmasına yol açarak enerji sürekliliğini engellemekte ve üretim kayıplarına yol açmaktadır. Buna karşı önleyici bakım çalışmaları kapsamında kısmi deşarj ölçümlerinin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu video ile;

 • Kısmi deşarj olaylarını ortaya çıkışı ve gelişimi
 • Kısmi deşarj ölçümlerinin önemi ve bu amaçla kullanılabilecek ölçüm cihazları
 • Elde edilen ölçümlerin ana hatlarıyla yorumlanması

gibi konu başlıkları açıklanmaktadır.

Güç Kablolarında Akım Taşıma Kapasitesinin Hesaplanması ve CYMCAP Analiz Yazılımı

Güç kablolarında akım taşıma kapasitesi, kurulumunun yapıldığı toprak şartlarından, yerleşim düzenine kadar bir çok parametreden etkilenmektedir. Genel uygulamalarda akım taşıma kapasitesinin nasıl hesaplanacağı standartlarda tanımlanmıştır. Ancak kabloların özel uygulamalarda akım taşıma kapasitesinin hesaplanması için bir analiz yazılımı gerekmektedir. İlgili seminerde; genel uygulamalar için akım taşıma kapasitesinin nasıl hesaplandığının gösterilmesinin yanında özel uygulamalar için CYMCAP yazılımında analizler gerçekleştirilecektir.

Bu video ile;

 • Kısmi deşarj olaylarını ortaya çıkışı ve gelişimi
 • Kısmi deşarj ölçümlerinin önemi ve bu amaçla kullanılabilecek ölçüm cihazları
 • Elde edilen ölçümlerin ana hatlarıyla yorumlanması

gibi konu başlıkları açıklanmaktadır.