CYME Güç Sistemleri Analiz Yazılımı

Coğrafik Altlık Modülü

 


 

CYME Coğrafik Altlık modülü ile dijitalleştirilmiş haritalar, şebeke modeliyle birlikte katmanlar halinde görüntülenebilir.

Modül kullanıcının, elektrik mühendisliği için ilgili altyapı bilgilerini dikkate alan planlama ve bakım projelerini verimli bir şekilde hazırlamasına olanak tanır.