CYME Güç Sistemleri Analiz Yazılımı

Hat Yapıları Optimizasyon Modülü

 


 

Radyal hatları optimize etmenin yollarından biri, anahtarlama cihazlarının pozisyonlarını değiştirmektir. Hatları yeniden yapılandırma, enerji tasarrufunu gerçekleştirerek ekonomik kazanç sağlar ve ayrıca hatlara acil durumlar için daha fazla kapasite sağlanabilir.

CYME yazılımının Hat Yapıları Optimizasyon modülü, optimize edilmiş bir dağıtım sistemi elde etmek için olası hat yapılandırmalarını ve anahtarlama konumlarını belirlemenize yardımcı olur.