Delinme Gerilimi Sensörü

TrafoStick™

 


 

Transformatörler, güç sistemlerinin yapıtaşlarından biridir. Çok sayıda son kullanıcıyı, farklı büyüklükteki tesisleri veya üretim santralleri için şebeke bağlantı noktası olan transformatörlerde meydana gelen arızalar, ciddi boyutlara varabilecek kesintilere ve üretim kayıplarına yol açabilir. Bu arızaların büyük çoğunluğu, zaman içerisinde gelişen ve önlenebilir arızalardır.

Trafostick, benzersiz fonksiyonları ve güçlü sensörleri sayesinde ortam koşullarından etkilenmeden transformatör yağının delinme gerilimini, yağ sıcaklığını ve yağın nem düzeyini sürekli olarak hesaplayabilmektedir. Böylece, arızaların gelişim süreci, arıza meydana gelmeden önce tespit edilebilmekte ve müdahale edilebilmektedir. Bu da, arızalara bağlı üretim kayıplarını engellemekte ve ilave maliyetlerin önüne geçmektedir.

Trafostick, özellikle güç transformatörlerinde kullanım için dayanıklı ve kompakt bir çevrimiçi sensör olarak geliştirilmiştir. Trafostick içerisinde, tesis edileceği noktada karşılaşılabilecek zorlu şartlara ve elektriksel etkilere dayanabilecek, trafo yağı ile temasa uygun parçalar kullanılmıştır.

Trafostick’in altında yatan teknik bir akıllı derin öğrenme algoritması içerisinde şekillenmiştir. Yıllar süren ve hassas bir şekilde yürütülen geliştirme, test ve kalibrasyon süreçlerinde Trafostick’in bugünkü tutarlı sonuçları elde edebilmesi için Avrupa’nın farklı noktalarında 3500’den fazla transformatörden alınan yağ örnekleri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Geliştirilen algoritma, ölçülen nem değeri (Wc), toplam asit sayısı (TAN) ve sıcaklık (T) değerlerini sürekli izleyerek bu verileri kompakt yapı içerisinde gömülü sistem içerisinde değerlendirmektedir.

Trafostick, endüstride bir ilk olarak transformatörlere ait en önemli parametlerin sürekli şeklide ve ömrü boyunca izlenebilmesine olanak tanır. Bu parametrelerin takibi sayesinde edinilecek bilgi ile güç sistemlerinin en kritik bileşenlerinden olan transformatörlerin kalan ömrü hakkında kestirimde bulunmak ve bakım planlarını oluşturmak mümkündür. Transformatörlerin dielektrik dayanımının otomatik şekilde ve gerçek zamanlı izlenmesi, transformatörün durumunu izleyebilmeyi, eğilimleri tanımayı ve hepsinden önemlisi, transformatörün ve muhtemelen tüm sistemin güvenilirliğini iyileştirmek için zamanında önlemler alabilmeyi mümkün hale getirmektedir.

  • Transformatörlere kolay entegrasyon
  • Yağ sıcaklığının ölçülmesi
  • Yağ nem düzeyinin ölçülmesi
  • Yağ delinme geriliminin hesaplanması
  • Yağ kaynaklı arızaların önceden tespiti
  • Maksimum güvenilirlik
  • SCADA sistemine uyum
  • Kullanıcı dostu kolay arayüz