Aşırı Sıcaklık Önleme Sistemi

FIPRES

 


 

Elektrik şebekelerinde kilit roller oynayan ve yüksek ilk yatırım maliyetlerine sahip olan şebeke bileşenlerinde meydana gelebilecek arızalar enerji sürekliliğini ve güvenirliliğini etkilemektedir. Dünya’da şebeke bileşenlerinde oluşan arızalara yönelik önleyici bakım ve kestirimci bakım için çeşitli bakım yöntemleri uygulanmaktadır. Plansız kesintilerin önüne geçebilmek adına elektriksel ekipmanların mevcut durumlarının sürekli olarak değerlendirilmesi için geliştirilen yöntemler güç sistemi içerisine hızlıca entegre edilmektedir.
FIPRES elektriksel arızalar sonucunda yangın tehlikesi oluşmadan önce koruma sağlayan yenilikçi benzersiz bir teknoloji ürünüdür.

  • Aşırı Yüklenme
  • Açma Kapama Olayları
  • Yıldırım
  • Gevşek Bağlantı
  • Kısmi Deşarjlar
  • FIBRES, kullanılan yangın algılama sistemlerinden daha erken tepki verir.
  • Tehlikeli bir durumdan önce aşırı ısınma noktalarını tespit eder
  • Ekipmanların sürekli olarak izlenmesini sağlar
  • Duruma dayalı bakım çalışmalarında ekipman ve işçilik kalitesinin incelenmesine olanak sağlar