We bring current science and technology together with industry.

The main goal of GENETEK is to bring together the current science and technology with the industrialists by providing University-Industry cooperation and to create added value for our country.

Power Systems Analysis

GENETEK has developed a wide range of power system analysis capabilities as part of detailed engineering services.

Power Quality Solutions

Since its foundation, GENETEK has been offering solutions suitable for the needs of the industry in different fields under the roof of electrical engineering.

Electromagnetic Analysis

GENETEK performs electromagnetic analyses of power system equipments using finite element method and provide reporting services.

Consultancy Services

GENETEK can not only run projects but also provides training and consultancy services on project preparation. It provides guidance services and technical support, especially for renewable energy and smart grid applications.

Webinar Series

WEBINAR SERIES 4

"Güç Sistemleri Bileşenlerinin Tasarımı ve Tesis Edilmesi Süreçlerinde Elektromanyetik Analizlerin Rolü" Güç sistemini oluşturan bileşenlerin uygun şartlar altında işletilmesi, şebeke…
Webinar Series

WEBINAR SERIES 3

"Güç Sistemlerinde Kısmi Deşarj Olayları ve Arızaların Gelişimi” Güç sistemi içerisinde meydana gelen arızalar enerji sürekliliğini etkilemekte ve üretim kayıplarına…
Webinar Series

WEBINAR SERIES 2

"Elektrik Tesislerinde Enerji Kalitesine Bakış" Elektriksel parametrelerin ölçümü, güç sistemleri içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bir sistemin çalışma performasının veya…
Webinar Series

WEBINAR SERIES 1

"Elektrik Tesislerinde Enerji Kalitesine Bakış" Ülkemizde irili ufaklı birçok tesisimizin güç kalitesi problemlerinden şikâyet ettiğini, ilgili problemlerinin üretim kayıplarına yol…