Kısmi Deşarj İzleme ve Uyarı Sistemi

PD Annunciator™

 


 

PD Annunciator™ benzersiz tasarıma sahip kısmi deşarj izleme ve uyarı sistemidir. Ana modül üç izleme kanalına sahip olup, sistemin ihtiyacı olan bilgi her bir kanala bağlanan TEV (Transient Earth Voltage – Geçici Toprak Gerilimi), Akustik veya HFCT sensörler ile elde edilir. Sensörler gelen sinyallerin değerlendirilmesi ile metal gövdeli hücrelerde meydana gelen kısmi deşarj olaylarının izlenmesi olanak sağlanır.  PD Annunciator™, TEV ölçümleri için uygun olan VHF/UHF kısmi deşarj ve hassas ultrasonik algılama imkanına sahiptir. Cihazın yazılımını oluşturan algoritmalar ile ortamdaki bozucu gürültü ile kısmi deşarj olayının birbirinden ayrıştırılması sağlanır. Birden fazla PD Annunciator™ modülünün birbirine bağlanması ile çok sayıda hücrede meydana gelen kısmi deşarj olaylarının eş zamanlı olarak izlenebilmesi mümkündür. Ayrıca PD Annunciator™ yazılımı sayesinde kısmi deşarj olayları için eşik değer belirlenebilir ve eşik değerin geçilmesi durumunda alarm oluşturulabilir. PD Annunciator™’nin modbus haberleşmesi sayesinde SCADA sistemine entegre olabilir.

  • Metal clad hücrelerde ve enerji kablolarında meydana gelen kısmi deşarj olaylarının anlık izleme
  • TEV, Akustik & HFCT algılayıcılara uygun
  • Yüksek hassasiyet
  • Metal clad hücreler için ray tipi montaj
  • Birden fazla sayıda modülün birlikte kullanımı imkânı
  • Ölçüm verilerinin incelenebilmesi için PD Annunciator yazılımı
  • Verilerin anlık izlenebilmesi için Modbus haberleşme seçeneği