Dağıtım Transformatörü Test Cihazı

NDB-DOC-3™

 


 

Operatörler enerji şebekesinde meydana gelen arızalar gibi elektriksel olaylar ve zorlu doğa olayları sebebiyle devre dışı kalan transformatörleri yeniden devreye almak için zaman harcamaktadır. Bununla birlikte bir transformatör, zarar görmüş veya arızalı bir yapısal bileşen sebebiyle devreye alınma esnasında çok daha fazla zarar görebilir. Transformatörün güvenli bir biçimde devreye alınıp alınamayacağının belirlenmesi için NDB-DOC-3™ kullanışlı ve güvenilir bir cihazdır. NDB-DOC-3™, 5kVA ile 3MVA güç aralığındaki dağıtım transformatörleri için geliştirilmiş bir test cihazıdır. Transformatörün primer sargısında mevcut olan kısa devre ve açık devreler ile sekonder sargıdaki kısa devrelerin tespit edilmesini sağlar.

  • Primer sargıdaki kısa devre ve açık devreler ile sekonder sargıdaki kısa devrelerin tespiti
  • Görsel ve sesli uyarı
  • 5kVA ile 3MVA arası güçteki transformatörlerde kullanıma uygun
  • 8 saate kadar dahili batarya
  • Sadece primer bağlantısı ile test gerçekleştirebilme

Brochure NDB-DOC-3 (EN)


Flyer NDB-DOC-3  (EN)