Webinar Series

WEBINAR SERIES 3

By March 23, 2021No Comments

“Güç Sistemlerinde Kısmi Deşarj Olayları ve Arızaların Gelişimi” Güç sistemi içerisinde meydana gelen arızalar enerji sürekliliğini etkilemekte ve üretim kayıplarına neden olmaktadır. Elektriksel arızalar kalıcı arızalara dönüşmeden güç sistemi operatörlerine işaretçiler oluşturmaktadır. Elektriksel arızaların önleyici bakım çalışmaları ile sarf edilen maliyetlerinin düşürebileceği göz ardı edilmemelidir.

Leave a Reply