Webinar Series

WEBINAR SERIES 2

By March 23, 2021No Comments

“Elektrik Tesislerinde Enerji Kalitesine Bakış” Elektriksel parametrelerin ölçümü, güç sistemleri içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bir sistemin çalışma performasının veya bu sistemi arızaya götüren güç kalitesi olaylarının ölçümü, farklı ölçüm planlama süreçlerini ve farklı yeteneklere sahip ölçüm ekipmanlarını gerektirmektedir. Güç sistemlerinde gerçekleştirilen ölçümlerde doğru ekipmanların seçimi ve faydalı verilerin nasıl elde edilebileceğine yönelik bilgilerin paylaşılacağı bir #webinar programı oluşturulmuştur.

Leave a Reply