Webinar Series

WEBINAR SERIES 1

By March 23, 2021No Comments

“Elektrik Tesislerinde Enerji Kalitesine Bakış” Ülkemizde irili ufaklı birçok tesisimizin güç kalitesi problemlerinden şikâyet ettiğini, ilgili problemlerinin üretim kayıplarına yol açarak rekabet gücünü azalttığına şahit oluyoruz. Güç kalitesi probleminin değerlendirilmesi için öncelikle probleme uygun ölçüm ve analiz yapılması gerekliliği de asla göz ardı edilmemelidir.

Leave a Reply